Úľavy na odvodoch v období pandémie

Témy: pandémia,sociálne poistenie,Top,zdravotné poistenie

*

Posledná aktualizácia 15.7.2020

*

ODVODY ZA MESIACE DO JANUÁRA 2020 VRÁTANE

Možnosť nezaplatiť odvody

Nie je. Odvody za mesiace do januára 2020 vrátane sa musia zaplatiť v plnej výške.

*

Možnosť odkladu splatnosti

Nie je. Odvody za mesiace do januára 2020 vrátane sa musia zaplatiť v riadnom termíne. Pri omeškaní platby budú vyrubené úroky z omeškania.

*

Nárok na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc"

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" nie je nárok, ak zamestnávateľ alebo SZČO nezaplatí odvody za mesiace do januára 2020 vrátane najneskôr do dňa podania žiadosti o príspevok.

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" je nárok, ak zamestnávateľ alebo SZČO zaplatil odvody za mesiace do januára 2020 vrátane najneskôr do dňa podania žiadosti o príspevok.

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" je nárok, ak má zamestnávateľ alebo SZČO na nezaplatené odvody za mesiace do januára 2020 vrátane dohodnutý splátkový kalendár.

*

ODVODY ZA MESIAC FEBRUÁR 2020

Možnosť nezaplatiť odvody

Nie je. Odvody za február 2020 sa musia zaplatiť v plnej výške.

*

Možnosť odkladu splatnosti

Nie je. Odvody za február 2020 sa musia zaplatiť v riadnom termíne. Pri omeškaní platby budú vyrubené úroky z omeškania.

*

Nárok na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc"

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" je nárok, aj keď zamestnávateľ alebo SZČO nezaplatil odvody za február 2020.

*

ODVODY ZA MESIAC MAREC 2020

Možnosť nezaplatiť odvody

Nie je. Odvody za marec 2020 sa musia zaplatiť v plnej výške.

*

Možnosť odkladu splatnosti

Odvody za marec 2020 na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO sú splatné do 31. decembra 2020.

Odvody za marec 2020 na zdravotné poistenie za zamestnávateľa a za SZČO sú splatné do 31. júla 2020. Vláda môže termín ich splatnosti posunúť na neskôr.

Odklad splatnosti odvodov za marec 2020 sa týka len zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (právnická osoba), respektíve pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzická osoba) za marec 2020 o 40% a viac.

Pozor, všetci zamestnávatelia musia zaplatiť odvody za zamestnancov v riadnom termíne. Odklad splatnosti sa týka len tej časti odvodov, ktoré platia zamestnávateľa za seba (35,2% z vymeriavacích základov zamestnancov). Pri omeškaní platby budú vyrubené úroky z omeškania.

*

Nárok na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc"

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" nie je nárok, ak zamestnávateľ alebo SZČO nezaplatí odvody za marec 2020 ktorých lehota splatnosti uplynula, najneskôr do dňa podania žiadosti o príspevok.

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" je nárok, ak zamestnávateľ alebo SZČO zaplatil odvody za marec 2020 ktorých lehota splatnosti uplynula, najneskôr do dňa podania žiadosti o príspevok.

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" je nárok, ak má zamestnávateľ alebo SZČO na nezaplatené odvody za marec 2020 dohodnutý splátkový kalendár.

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" je nárok, ak zamestnávateľ alebo SZČO nemajú zaplatené odvody za zamestnávateľa a za SZČO za marec 2020 z dôvodu posunutej lehoty splatnosti (pretože vykazujú za marec 2020 pokles čistého obratu respektíve pokles príjmov o 40% a viac).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.