Projekt "Prvá pomoc" a legislatívne zmeny v období pandémie

Témy: pandémia,sociálne poistenie,Top,zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce,zdravotné poistenie

*

Tu nájdete súhrn odkazov na všetky články týkajúce sa projektu "Prvá pomoc" na podporu udržania pracovných miest a na pomoc SZČO a na články popisujúce legislatívne zmeny týkajúce sa miezd, daní fyzických osoôb a odvodov, prijaté v období pandémie. Všetky články sú aktualizované vzhľadom na stav platný k 20.9.2020.

*

Vláda SR na svojom rokovaní 11. marca 2020 schválila uznesenie č. 111/2020 (uznesenie nebolo zverejnené v Zbierke), ktorým vyhlásila z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky od 12. marca 2020 od 6:00 mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Uznesením vlády č. 114 z 15. marca 2020, zverejneným v Zbierke pod číslom 45/2020 Z. z.,  vláda SR dňom 16. marca 2020 vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu.

V súlade s čl. 5 ods. 2 zákona č. 227/2002 Z. z. núdzový stav skončí uplynutím 90 dní 13. júna 2020.

Vláda SR na svojom rokovaní 10. júna 2020 schválila uznesenie č. 366/2020, ktorým ukončila núdzový stav uplynutím 13. júna 2020. V tom istom uznesení vláda SR konštatuje, že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu, teda aj po 13. júni 2020.

*

Nový projekt "Prvá pomoc plus" spustený od októbra 2020

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=436

*

Článok popisujúci pôvodný projekt "Prvá pomoc"

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=309

*

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" od 14.5.2020 - 17.5.2020

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=338

*

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" od 1.7.2020

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=360

*

Projekt "Prvá pomoc" pokračuje aj v mesiacoch august a september 2020

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=370

*

Projekt "Prvá pomoc" pokračuje do konca roka 2020

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=402

*

SZČO a čerpanie príspevkov od júla 2020

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=380

*

SOS dotácia (dohodári a ďalšie osoby, ktoré nemajú nárok na príspevok v projekte "Prvá pomoc")

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=331

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=341

*

Najčastejšie otázky k projektu "Prvá pomoc"

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=308

*

Príklady a typické problémy k príspevkom v rámci jednotlivých opatrení projektu "Prvá pomoc"

Úvodná séria príkladov ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=310

Ako získať čo najvyšší príspevok ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=321

Je dobrý nápad skracovať zamestnancom úväzky ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=323

Opatrenie č. 3: Je výhodnejší spôsob výpočtu 3A alebo 3B ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=324

Súbeh opatrenia č. 3A a 3B ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=361

Je príspevok zdaniteľný príjem ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=318

Podmienka "podnik v ťažkostiach" ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=327

Dokedy má nárok na príspevok SZČO ktorá má tzv. odvodové prázdniny? ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=359

Príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=373

*

Výklad UVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=317

*

Zmeny v odvodoch v období pandémie

Sumarizácia všetkých úľav na odvodoch ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=329

Novela zákona o sociálnom poistení a zákona o službách zamestnanosti z 22.4.2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=326

Odklad platby odvodov za marec 2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=311

Odpustenie odvodov do SP za apríl 2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=337

Odklad platby odvodov do SP za máj 2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=340

Odklad platby odvodov do SP za jún 2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=356

Odklad platby odvodov do SP za júl 2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=369

Posunutie lehoty pre vznik/zánik povinného poistenia SZČO v Sociálnej poisťovni ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=333

*

Zákonník práce

Novela Zákonníka práce účinná od 4.4.2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=312

Novela Zákonníka práce účinná od 17.6.2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=351

Pandémia a sviatky, na čo má zamestnanec nárok ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=316

Krátenie dovolenky v období pandémie ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=339

Pandémia a dočasné pridelenie zamestnanca ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=306

Pandémia a výpovede ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=305

*

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s pandémiou

Komentár k zákonu ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=315

Novela z 22.4.2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=325

Mimoriadna situácia a lehoty na podanie daňového priznania ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=355

Lehota na podanie daňových priznaní za rok 2019 je 2.11.2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=403

*

Dávky zo Sociálnej poisťovne v období pandémie

Pandemické ošetrovné ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=303

Pandemické ošetrovné od 23.9.2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=401

Ošetrovné po skončení poberania rodičovského príspevku ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=314

Predĺženie doby čerpania dávky v nezamestnanosti ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=313

Pandemické karanténne nemocenské ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=304

Pandemické nemocenské a ošetrovné po skončení núdzového stavu a v čase "dobrovoľnej" školskej dochádzky ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=352

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok, ak núdzový stav skončí 13. júna ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=353

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok na začiatku školského roka 2020/2021 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=379

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné na deti v predškolskom veku (aktualizácia 23.9.2020) ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=390

*

Pandémia a rodičovský príspevok

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=330

*

Naše služby v období pandémie

Prístup na stránku www.relia.sk  ... http://www.relia.sk/register.aspx

Publikácie a prihlášky na semináre a na webináre ... http://www.relia.sk/obchod.aspx

*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.