Podnikateľské kilečko

Témy: Zákonník práce,zmeny 2020,zmeny 2021

*

Ako "Podnikateľské kilečko" sa označuje balík 40 jednoduchých noviel zákonov, obsahujúci vyše 100 zmien (preto "kilečko"), ktorého cieľom je zjednodušiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Národná rada tento zákon (resp. balík zákonov) schválila dňa 9.7.2020.

Zákon bol zverejnený v Zbierke dňa 21.7.2020 pod číslom 198/2020 Z. z. a má názov "Zákon ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19".

*

Účinnosť zákona

Zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, teda 21.7.2020, okrem:

  • čl. XXVII, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2020
  • čl. VIII § 39u v bode 4, čl. X bodov 1, 2, 5, 8 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27 a 28 a čl. XXXIV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021
  • čl. XXXVI bodov 1 31 a 33, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021
  • čl. VIII bodov 1 3 a § 39v v bode 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022
  • čl. X bodov 3, 6, 17, 20, 24, 26, 29, 31 a 33, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
*

V pokračovaní článku nasleduje komentár k jednotlivým zmenám.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.