Stravovanie zamestnancov (2020)

Témy: gastrolístky,stravné,stravovanie,veličiny,Zákonník práce

*

Podľa § 152 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách (teda i v nočnej zmene) stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie:

  • najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení,
  • alebo poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,
  • alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby = teda formou tzv. gastrolístkov - stravovacích poukážok.

*

Kedy má zamestnanec nárok na zabezpečenie stravovania

Nárok má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Pritom nie je rozhodujúce, ako dlho mala pracovná zmena trvať, ale ako dlho zamestnanec počas pracovnej zmeny skutočne pracoval.

Nárok na zabezpečenie stravovania má aj zamestnanec na pracovnej ceste, ak na svojom riadnom pracovisku v daný deň vykonával prácu viac ako 4 hodiny.

Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže (ale nemusí) zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Príklad

Pani Michaela pracuje na kratší pracovný čas v rozsahu 4 hodiny denne. V dňoch, kedy skutočne odpracuje presne 4 hodiny a menej, nárok na zabezpečenie stravovania nemá. V dňoch, kedy odpracuje viac ako 4 hodiny - napríklad pracuje nadčas - má nárok na zabezpečenie stravovania.

*

Kedy zamestnanec nemá nárok na zabezpečenie stravovania

Nárok nemajú zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

Nárok nemá zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu (presne) štyri hodiny a menej.

Nárok na zabezpečenie stravovania nemajú ani zamestnanci pracujúci na dohody o prácach, vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Nárok na zabezpečenie stravovania nemá zamestnanec na pracovnej ceste, ak na svojom riadnom pracovisku v daný deň prácu nevykonával vôbec alebo vykonával najviac 4 hodiny.

Poznámka - zamestnanec na pracovnej ceste má nárok na cestovné náhrady (diéty) v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (ak cesta trvala najmenej 5 hodín).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.