Vek potrebný pre priznanie predčasného starobného dôchodku od 1.11.2020

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2020

*

Aktualizované 27.9.2020

*

Podľa § 67 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, jednou z podmienok na priznanie predčasného dôchodku je, že žiadateľovi chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.

Vek potrebný pre priznanie predčasného starobného dôchodku preto určíme tak, že riadny dôchodkový vek, ktorý je určený v prílohách č. 3a a 3b zákona, znížime o dva roky.

*

Národná rada SR na júlovej schôdzi (júl 2020) v prvom čítaní podporila návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, podľa ktorej sa od 1. januára 2021 znižuje niektorým poistencom dôchodkový vek.

O novele bude Národná rada SR ďalej rokovať v druhom a treťom čítaní na septembrovej schôdzi. Vzhľadom na veľkú podporu návrhu sa dá očakávať jeho schválenie. 

Po schválení novely zákona bude s účinnosťou od 1.1.2021 vek potrebný pre priznanie predčasného starobného dôchodku daný nasledovne.

*

(v tabuľkách je uvedený vek potrebný pre priznanie predčasného starobného dôchodku) 
Rok narodenia Muž Žena

Žena, 1 dieťa

Žena, 2 deti Žena, 3 alebo 4 deti Žena, 5 a viac detí
1943 a skôr  58 rokov  55 rokov  54 rokov  53 rokov  52 rokov  51 rokov
1944  58 rokov 9 mes.  55 rokov  54 rokov  53 rokov  52 rokov  51 rokov
1945  59 rokov 6 mes.  55 rokov  54 rokov  53 rokov  52 rokov  51 rokov
1946  60 rokov  55 rokov  54 rokov  53 rokov  52 rokov  51 rokov
1947  60 rokov  55 rokov 9 mes.  54 rokov  53 rokov  52 rokov  51 rokov
1948  60 rokov  56 rokov 6 mes.  54 rokov 9 mes.  53 rokov  52 rokov  51 rokov
1949  60 rokov  57 rokov 3 mes.  55 rokov 6 mes.  53 rokov 9 mes.  52 rokov  51 rokov
1950  60 rokov  58 rokov  56 rokov 3 mes.  54 rokov 6 mes.  52 rokov 9 mes.  51 rokov
1951  60 rokov  58 rokov 9 mes.  57 rokov  55 rokov 3 mes.  53 rokov 6 mes.  51 rokov 9 mes.
1952  60 rokov  59 rokov 6 mes.  57 rokov 9 mes.  56 rokov  54 rokov 3 mes.  52 rokov 6 mes.
1953  60 rokov  60 rokov  58 rokov 6 mes.  56 rokov 9 mes.  55 rokov  53 rokov 3 mes.
1954  620 rokov  60 rokov  59 rokov 3 mes.  57 rokov 6 mes.  55 rokov 9 mes.  54 rokov
1955  60 rokov 76 dní  60 rokov 76 dní  60 rokov 76 dní  58 rokov 3 mes.  56 rokov 6 mes.  54 rokov 9 mes.
1956  60 rokov 139 dní  60 rokov 139 dní  60 rokov 139 dní  59 rokov  57 rokov 3 mes.  55 rokov 6 mes.
1957  60 rokov 6 mes.  60 rokov 6 mes.  60 rokov  59 rokov 6 mes.  58 rokov  56 rokov 3 mes.
1958  60 rokov 8 mes.  60 rokov 8 mes.  60 rokov 2 mes.  59 rokov 8 mes.  58 rokov 9 mes.  57 rokov
1959  60 rokov 10 mes.  60 rokov 10 mes.  60 rokov 4 mes.  59 rokov 10 mes.  59 rokov 4 mes.  57 rokov 9 mes.
1960  61 rokov  61 rokov  60 rokov 6 mes.  60 rokov  59 rokov 6 mes.  58 rokov 6 mes.
1961  61 rokov 2 mes.  61 rokov 2 mes.  60 rokov 8 mes.  60 rokov 2 mes.  59 rokov 8 mes.  59 rokov 3 mes.
1962  61 rokov 4 mes.  61 rokov 4 mes.  60 rokov 10 mes.  60 rokov 4 mes.  59 rokov 10 mes.  59 rokov 7 mes.
1963  61 rokov 6 mes.  61 rokov 6 mes.  61 rokov  60 rokov 6 mes.  60 rokov  59 rokov 11 mes.
1964  61 rokov 8 mes.  61 rokov 8 mes.  61 rokov 2 mes.  60 rokov 8 mes.  60 rokov 2 mes.  60 rokov 2 mes.
1965  61 rokov 10 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 4 mes.  60 rokov 10 mes.  60 rokov 4 mes.  60 rokov 4 mes.
1966 a neskôr  62 rokov  62 rokov  61 rokov 6 mes.  61 rokov  60 rokov 6 mes.  60 rokov 6 mes.

 

*

 

Rok narodenia

Muž, 1 dieťa

Muž, 2 deti Muž, 3 a viac detí
1957  60 rokov  59 rokov 6 mes.  59 rokov
1958  60 rokov 2 mes.  59 rokov 8 mes.  59 rokov 2 mes.
1959  60 rokov 4 mes.  59 rokov 10 mes.  59 rokov 4 mes.
1960  60 rokov 6 mes.  60 rokov  59 rokov 6 mes.
1961  60 rokov 8 mes.  60 rokov 2 mes.  59 rokov 8 mes.
1962  60 rokov 10 mes.  60 rokov 4 mes.  59 rokov 10 mes.
1963  61 rokov  60 rokov 6 mes.  60 rokov
1964  61 rokov 2 mes.  60 rokov 8 mes.  60 rokov 2 mes.
1965  61 rokov 4 mes.  60 rokov 10 mes.  60 rokov 4 mes.
1966 a neskôr  61 rokov 6 mes.  61 rokov  60 rokov 6 mes.

 

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.