Príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Témy: daň z príjmov,pandémia,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2020,zmeny 2021

*
 
Ministerstvo financií dalo do pripomienkového konania návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 
V novele sa navrhuje oslobodenie od dane prijatých príspevkov "Prvá pomoc" a to spätne za rok 2020.
 
Oslobodenie sa bude týkať všetkých SZČO a rovnako aj zamestnávateľov.
 
 
*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.