Minimálny dôchodok v roku 2021

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Podľa § 82b ods. 1 zákona o sociálnom poistení je suma minimálneho dôchodku daná nasledovne.

Za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia je suma minimálneho dôchodku daná ako 33 % priemernej mzdy zistenej za dva roky dozadu.

Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia od 31. do 39. roku obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvyšuje o 2 % sumy životného minima platného k 1. januáru daného roka.

Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia od 40. roku obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvyšuje o 3 % sumy životného minima platného k 1. januáru daného roka.

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Sumy minimálneho dôchodku pre rok 2021

Priemerná mzda zistená za rok 2019 bola 1092 eur.

33% priemernej mzdy zistenej za rok 2019 je suma 360,36 eur.

Životné minimum platné k 1. januáru 2021 je 214,83 eur.

2% sumy životného minima platného k 1. januáru 2020 je suma 4,2966 eur a 3% sumy životného minima platného k 1. januáru 2020 je suma 6,4449 eur.

Ak sa výpočte minimálneho dôchodku pre rok 2021 nič nezmení, sumy minimálneho dôchodku budú nasledovné:

Obdobie dôchodkového poistenia v rokoch

Minimálny dôchodok

30

360,40 eur

31

364,70 eur

32

369,00 eur

33

373,30 eur

34

377,60 eur

35

381,90 eur

36

386,20 eur

37

390,50 eur

38

394,80 eur

39

399,10 eur

40

405,50 eur

41

412,00 eur

42

418,40 eur

43

424,90 eur

44

431,30 eur

45

437,70 eur

46

444,20 eur

47

450,60 eur

48

457,10 eur

Atď.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 26 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.