Príplatky ku mzde, prehľad za roky 2017 - 2021

Témy: veličiny,Zákonník práce

*

PRACOVNÁ POHOTOVOSŤ NA PRACOVISKU

Podľa § 96 ods. 3 ZP za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

  • Rok 2017: najmenej suma 2,500 eura
  • Rok 2018: najmenej suma 2,759 eura
  • Rok 2019: najmenej suma 2,989 eura
  • Rok 2020: najmenej suma 3,333 eura
  • Rok 2021: najmenej suma 3,580 eura

*

PRACOVNÁ POHOTOVOSŤ MIMO PRACOVISKA

Podľa § 96 ods. 5 ZP za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada:

  • Rok 2017: najmenej suma 0,500 eura
  • Rok 2018: najmenej suma 0,5518 eura
  • Rok 2019: najmenej suma 0,5978 eura
  • Rok 2020: najmenej suma 0,6666 eura
  • Rok 2021: najmenej suma 0,72 eura

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.