SZČO a čerpanie príspevku "Prvá pomoc" po 1.7.2020

Témy: pandémia,SZČO

*

Aktualizované 2.11.2020

*

K 19.8.2020 vydalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny aktualizované "Oznámenie" o čerpaní príspevkov "Prvá pomoc".

V aktualizovanom "Oznámení" sa upresňuje nárok SZČO na čerpanie príspevkov podľa opatrenia č. 2 a opatrenia č. 4 za mesiac júl 2020 a nasledujúce, vzhľadom na to, že mnohé SZČO k 30.6.2020/1.7.2020 začali, resp. prestali byť povinne poistené v Sociálnej poisťovni, respektíve boli dobrovoľne poistené, ale z dobrovoľného poistenia sa odhlásili.

*

Projekt "Prvá pomoc" trvá do mesiaca september 2020 (príspevky podľa projektu "Prvá pomoc" sa čerpajú poslednýkrát za mesiac september 2020).

Od mesiaca október 2020 sa príspevky čerpajú podľa nového projektu "Prvá pomoc plus", čo znamená nové podmienky pre poistenie v Sociálnej poisťovni a novú definíciu tzv. odvodových prázdnin.

V tomto článku popisujeme čerpanie príspevkov podľa projektu "Prvá pomoc".

*

OPATRENIE Č. 2

V texte "Oznámenia" sa k opatreniu č. 2 uvádza:

"Každá SZČO, ktorá splnila podmienku oprávnenosti vo vzťahu k poisteniu (podľa bodov 1 a 2) pred 1. júlom 2020, sa na účely tohto opatrenia považuje za oprávneného žiadateľa aj naďalej (napr. ak od 01.07.2020 už nie je nemocensky a dôchodkovo poistená, alebo ak čerpá tzv. odvodové prázdniny aj po 01.07.2020), najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vyhlásené ukončenie mimoriadnej situácie."

Znamená to, že SZČO má nárok na príspevok podľa opatrenia č. 2 za mesiace júl 2020 a nasledujúce (za mesiace júl, august a september 2020), ak do 30.6.2020 spĺňala podmienku:

 • bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v Sociálnej poisťovni v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvalo prinajmenej do 30.6.2020, alebo
 • mala k 31. marcu 2020 tzv. odvodové prázdniny - to znamená, že v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 31. marcu 2020 nebola povinne nemocensky a dôchodkovo poistená, pretože podnikať začala v čase medzi 1. januárom 2019 až 1. februárom 2020 a podľa zákona o sociálnom poistení jej môže prvýkrát vzniknúť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie najskôr od 1. júla 2020 (ak podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020), respektíve od 1. februára 2021 (ak podá daňové priznanie za rok 2019 do 2. novembra 2020).

*

OPATRENIE Č. 4

V texte "Oznámenia" sa k opatreniu č. 4 uvádza:

"Každá SZČO, ktorá splnila podmienku oprávnenosti vo vzťahu k poisteniu pred 1. júlom 2020, sa na účely tohto opatrenia považuje za oprávneného žiadateľa aj naďalej, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vyhlásené ukončenie mimoriadnej situácie."

Znamená to, že SZČO má nárok na príspevok podľa opatrenia č. 4 za mesiace júl 2020 a nasledujúce (za mesiace júl, august, a september 2020), ak do 30.6.2020 spĺňala podmienku:

 • nebola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne ani dobrovoľne) v Sociálnej poisťovni a
 • nemala k 31. marcu 2020 tzv. odvodové prázdniny - to znamená, že podnikať začala pred rokom 2019.

*

SZČO, KTORÉ BOLI DO 30.6.2020 POVINNE POISTENÉ V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

SZČO bola do 30.6.2020 povinne poistená v Sociálnej poisťovni - k 31.3.2020 podala daňové priznanie za rok 2019 - po 30.6.2020 jej pokračuje povinné poistenie v Sociálnej poisťovni

 • mala nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 za mesiace marec - jún 2020 a
 • má nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 aj za mesiace júl 2020 až september 2020.

*

SZČO bola do 30.6.2020 povinne poistená v Sociálnej poisťovni - k 31.3.2020 nepodala daňové priznanie za rok 2019, podá ho až k 2.11.2020 - po 1.2.2021 jej pokračuje povinné poistenie v Sociálnej poisťovni

 • mala nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 za mesiace marec - jún 2020 a
 • má nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 aj za mesiace júl 2020 až september 2020.

*

SZČO bola do 30.6.2020 povinne poistená v Sociálnej poisťovni - k 31.3.2020 podala daňové priznanie za rok 2019 - k 30.6.2020 jej skončilo povinné poistenie v Sociálnej poisťovni

 • mala nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 za mesiace marec - jún 2020 a
 • má nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 aj za mesiace júl 2020 až september 2020.

*

SZČO bola do 30.6.2020 povinne poistená v Sociálnej poisťovni - k 31.3.2020 nepodala daňové priznanie za rok 2019, podá ho až k 2.11.2020 - k 31.1.2021 jej skončí povinné poistenie v Sociálnej poisťovni

 • mala nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 za mesiace marec - jún 2020 a
 • má nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 aj za mesiace júl 2020 až september 2020.

*

SZČO, KTORÉ BOLI DO 30.6.2020 DOBROVOĽNE POISTENÉ V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

SZČO bola do 30.6.2020 dobrovoľne poistená v Sociálnej poisťovni - k 31.3.2020 podala daňové priznanie za rok 2019 - od 1.7.2020 jej začalo povinné poistenie v Sociálnej poisťovni

 • mala nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 za mesiace marec - jún 2020 a
 • má nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 aj za mesiace júl 2020 až september 2020.

*

SZČO bola do 30.6.2020 dobrovoľne poistená v Sociálnej poisťovni - k 31.3.2020 nepodala daňové priznanie za rok 2019, podá ho až k 2.11.2020 - po  30.6.2020 je ďalej dobrovoľne poistená

 • mala nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 za mesiace marec - jún 2020 a
 • má nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 aj za mesiace júl 2020 až september 2020.

*

SZČO bola do 30.6.2020 dobrovoľne poistená v Sociálnej poisťovni - k 31.3.2020 podala daňové priznanie za rok 2019 - k 30.6.2020 jej skončilo dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni, povinné poistenie v Sociálnej poisťovni jej nevzniklo

(prípad, kedy si SZČO platila dobrovoľné poistenie do 30.6.2020, kedy sa z dobrovoľného poistenia odhlásila a na základe podaného daňového priznania za rok 2019 jej od 1.7.2020 povinné poistenie nevzniklo - od 1.7.2020 teda nie je v Sociálnej poisťovni poistená vôbec)

 • mala nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 za mesiace marec - jún 2020 a
 • má nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 aj za mesiace júl 2020 až september 2020.

*

SZČO bola do 30.6.2020 dobrovoľne poistená v Sociálnej poisťovni - k 31.3.2020 nepodala daňové priznanie za rok 2019, podá ho až k 2.11.2020 - k 30.6.2020 jej skončilo dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni

(prípad, kedy si SZČO platila dobrovoľné poistenie do 30.6.2020, kedy sa z dobrovoľného poistenia odhlásila, daňové priznanie za rok 2019 podá až k 2.11.2020 - od 1.7.2020 teda nie je v Sociálnej poisťovni poistená vôbec)

 • mala nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 za mesiace marec - jún 2020 a
 • má nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 aj za mesiace júl 2020 až september 2020.

*

SZČO, KTORÉ MALI DO 30.6.2020 ODVODOVÉ PRÁZDNINY (VZNIKLI V ČASE OD 1.1.2019 DO 1.2.2020)

SZČO mala do 30.6.2020 odvodové prázdniny - k 31.3.2020 podala daňové priznanie za rok 2019 - od 1.7.2020 jej začalo povinné poistenie v Sociálnej poisťovni

 • mala nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 za mesiace marec - jún 2020 a
 • má nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 aj za mesiace júl 2020 až september 2020.

*

SZČO mala do 30.6.2020 odvodové prázdniny - k 31.3.2020 nepodala daňové priznanie za rok 2019, podá ho až k 2.11.2020

 • mala nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 za mesiace marec - jún 2020 a
 • má nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 aj za mesiace júl 2020 až september 2020.

*

SZČO mala do 30.6.2020 odvodové prázdniny - k 31.3.2020 podala daňové priznanie za rok 2019 - od 1.7.2020 nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni

(prípad, kedy SZČO mala odvodové prázdniny, ale na základe daňového priznania podaného k 31.3.2020 jej režim odvodových prázdnin na účely projektu "Prvá pomoc" končí 30.6.2020)

 • mala nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 za mesiace marec - jún 2020 a
 • má nárok na príspevky podľa opatrenia č. 2 aj za mesiace júl 2020 až september 2020.

*

OSTATNÉ SZČO

(SZČO, ktoré neboli do 30.6.2020 ani povinne, ani dobrovoľne poistené v Sociálnej poisťovni, ani sa na nich nevzťahovali odvodové prázdniny, pretože vznikli pred rokom 2019)

Bez ohľadu na to, kedy podali/podajú daňové priznanie za rok 2019 a či im na základe daňového priznania vznikne povinné poistenie v Sociálnej poisťovni:

 • mali nárok na príspevky podľa opatrenia č. 4 za mesiace marec - jún 2020 a
 • majú nárok na príspevky podľa opatrenia č. 4 aj za mesiace júl 2020 až september 2020.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.