Kniha DÔCHODKY: Kapitola 3. STAROBNÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

3.1 NÁROK NA STAROBNÝ DÔCHODOK

Podľa § 65 zákona o starobnom poistení, občan má nárok na starobný dôchodok, ak:

  • bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a
  • dovŕšil dôchodkový vek.

Nárok na výplatu starobného dôchodku vzniká pri splnení uvedených podmienok a po podaní žiadosti o priznanie starobného dôchodku. Žiadosť o priznanie starobného dôchodku môže byť podaná aj po dni, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný dôchodok.

V  súlade s § 184 zákona o sociálnom poistení sa žiadosť o priznanie starobného dôchodku podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. K tomu hľadajte aktuálne informácie na webe Sociálnej poisťovne v časti "Dôchodkové poistenie" - "Starobný dôchodok" - "Uplatnenie nároku".

Podľa § 112 ods. 1 zákona o sociálnom poistení si nárok na starobný dôchodok možno žiadosťou uplatniť aj spätne, a to najviac tri roky dozadu.

*

Podľa § 80 zákona o sociálnom poistení sa starobný dôchodok nevypláca počas obdobia práceneschopnosti, kedy má poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo má nárok na nemocenské, ak práceneschopnosť začala ešte pred priznaním starobného dôchodku.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Dôchodky (2020)' v obchode