Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (Metodické usmernenie FS SR)

Témy: zákon o športe,Zákonník práce,zmeny 2020

*

Novinkou v Zákonníku práce je od 1. januára 2020 nový § 152b, podľa ktorého zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Na príspevok nie je právny nárok, zamestnávateľ ho poskytne dobrovoľne (počet zamestnancov "vo firme" nie je rozhodujúci).

Výhodou príspevku je skutočnosť, že pri dodržaní podmienok uvedených v § 152b Zákonníka práce je príspevok príjmom zamestnanca oslobodeným od dane (a automaticky aj od odvodov). Viď § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom od 1.1.2020.

Podobne ako pri príspevkoch na rekreáciu Finančné riaditeľstvo SR (FRSR) vydalo metodické usmernenie, ktorým spresnilo požiadavky, pri splnení ktorých bude možné považovať príspevok za príjem zamestnanca oslobodený od dane. Podobne ako pri príspevkoch na rekreáciu "to trvalo", ale dočkali sme sa a metodické usmernenie bolo zverejnené 17. augusta 2020 na webovej stránke Finančnej správy SR, link:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2020/2020.08.17_29_DZPaU_2020_MU.pdf

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.