Kniha DÔCHODKY: Kapitola 12. SLOVNÍK POJMOV

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Československé obdobie dôchodkového poistenia

Pojem dôležitý pre občanov, ktorí získali doby zamestnania a tzv. náhradné doby pred 1. januárom 1993 (teda pred rozdelením Československa) podľa predpisov ČSFR, účinných pred 1. januárom 1993. Ak im za tieto doby priznala dôchodok Česká republika, pri výpočte dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení sa za dobu dôchodkového poistenia na Slovensku môže táto doba zohľadniť, ak je to pre občana výhodné. Pozrite kapitolu 8.

*

Dobrovoľné dôchodkové poistenie

Dobrovoľné dôchodkové poistenie môže byť pre občana výhodné najmä v prípadoch, keď mu hrozí, že nezíska požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia pre nárok na starobný dôchodok alebo na invalidný dôchodok. Dobrovoľné dôchodkové poistenie môže pri správnej stratégii umožniť občanovi získať vyšší dôchodok. Na túto možnosť si treba včas spomenúť (teda ešte pred dovŕšením 18 rokov veku), najmä pri invalidoch z mladosti. Na dobrovoľné dôchodkové poistenie je totiž možné prihlásiť sa už po dovŕšení 16 rokov. Viac v kapitole 2.7.

*

Dodatočné doplatenie poistného

Zákon o sociálnom poistení umožňuje dodatočné doplatenie poistného na dôchodkové poistenie za doby prerušenia povinného dôchodkového poistenia, dobu v zamestnaní s odvodovou úľavou, dobu evidencie na úrade práce alebo za dobu štúdia na strednej a vysokej škole. Táto možnosť môže byť výhodná, ak si občan potrebuje doplniť požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia pre získanie nároku na dôchodok alebo pre zvýšenie dôchodku. A to najmä pri invalidných dôchodkoch. Viac v kapitole 2.8.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Dôchodky (2020)' v obchode