Kniha ODVODY: Kapitola 1.9 ROZHODUJÚCE OBDOBIE NA URČENIE VYM. ZÁKLADU NA SOCIÁLNE POISTENIE

Témy: sociálne poistenie,vymeriavací základ

*

Spôsob stanovenia rozhodujúceho obdobia na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca je daný podľa § 139 ZSP. Postupuje sa podľa toho, či ide o zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom alebo s nepravidelným príjmom. Naviac, osobitne sa posudzujú dohodári s nepravidelným príjmom.

*

Zamestnanec s pravidelným mesačným príjmom

Podľa § 139 ods. 1 prvá veta ZSP, rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Podľa § 139c ods. 2 ZSP vymeriavací základ študenta na DoBPŠ z odvodovo zvýhodnenej dohody (alebo z odvodovo zvýhodnenej zmluvy o činnosti športového odborníka) s pravidelným mesačným príjmom na povinné dôchodkové poistenie je daný ako rozdiel medzi mesačným príjmom a sumou 200 eur. Úrazové a garančné poistenie sa odvádza z celej sumy mesačného príjmu študenta.

To znamená:

Poistné za zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom, vrátane dohodárov s pravidelným mesačným príjmom a študentov, dôchodcov na odvodovo zvýhodnenú dohodu, resp. od 1.1.2020 i na odvodovo zvýhodnenú zmluvu o činnosti športového odborníka (ZoČŠO) s pravidelným mesačným príjmom sa odvádza každý mesiac, najneskôr vo výplatnom termíne.

Poistné sa vykazuje na "Mesačnom výkaze poistného a príspevkov" (aj za mesiac, za ktorý je vymeriavací základ nulový). U študentov a dôchodcov pracujúcich na odvodovo zvýhodnenú dohodu (ZoČŠO) s pravidelným mesačným príjmom sa poistné na dôchodkové poistenie vypočíta z rozdielu medzi mesačným príjmom a sumou 200 eur, poistné na úrazové a garančné poistenie z celého mesačného príjmu.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode