Kniha ODVODY: Kapitola 2.2 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZAMESTNANCOV DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Témy: zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Prihlásenia aj odhlásenia zamestnancov do ZP sa realizujú na Oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (tzv. hromadné oznámenie), alebo elektronicky dávka 601. Ak má zamestnávateľ aspoň 3 zamestnancov, má povinnosť podávať hromadné oznámenia elektronicky. Spôsob prihlasovania je stanovený v metodickom usmernení  ÚDZS 12/7/2014.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode