Kniha ODVODY: Kapitola 2.3 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE PRACOVNÝ POMER

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Pracovný pomer a štátnozamestnanecký pomer sú pre SP vždy považované za právny vzťah s pravidelným príjmom. V RL sa uvádza typ 1, to neplatí pre pracovné pomery  s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných. V 9. oddiele je potrebné uviesť údaj „Pracovný pomer“ 1- na dobu neurčitú alebo 2- na dobu určitú a zakliknúť údaj „pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer.

Do zdravotnej poisťovne sa oznamuje 2, platnosť Z s dátumom vzniku pracovného pomeru, a 2, platnosť K s dátumom ukončenia pracovného pomeru. Ďalej uvádzam už iba 2 Z, 2 K.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 24 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode