Valorizácia dôchodkov k 1.1.2017

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,úrazové dávky,zmeny 2017

Dôchodky rovnakého typu sa zvyšujú rovnakým spôsobom o pevne stanovenú sumu a to takto:

 • 8,20 eura, ak ide o starobný dôchodok,
 • 2,50 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
 • 7,90 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,
 • 3 eurá, ak ide o predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
 • 7,10 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok,
 • 2,60 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % vyplácaný v sume jednej polovice a invalidný dôchodok podľa § 266 vyplácaný v sume jednej polovice,
 • 4 eurá, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,
 • 1,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice,
 • 5,30 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
 • 2,30 eura, ak ide o vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
 • 2,60 eura, ak ide o sirotský dôchodok,
 • 1,40 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.