Kniha ODVODY: Kapitola 2.5 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY DÔCHODCOV

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Ak je dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce uzatvorená s osobou, ktorá má priznaný

  • starobný dôchodok
  • predčasný starobný dôchodok
  • invalidný dôchodok (s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 40 % alebo nad 70%)
  • invalidný výsluhový dôchodok alebo
  • výsluhový dôchodok a táto osoba dovŕšila dôchodkový vek,

ďalej len „dôchodca“, na takéto dohody

  • sa nevzťahuje zdravotné poistenie, čiže zamestnávateľ tieto dohody do zdravotnej poisťovne neprihlasuje a zdravotné poistenie z nich neplatí a
  • dôchodcovia si môžu na tieto dohody uplatniť výnimku z platenia dôchodkového poistenia.

Spôsob a podmienky pre uplatnenie výnimky z platenia dôchodkového poistenia u dohôd dôchodcov sú rovnaké ako pri uplatňovaní výnimky z dohody o brigádnickej práci študentov, viď nasledujúca kapitola.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode