Kniha ODVODY: Kapitola 3.1 OZNAMOVACIE POVINNOSTI ZMENY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Témy: sociálne poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Zamestnávateľ je povinný registračným listom – zmena oznámiť do SP zmeny nasledovných údajov zamestnanca:

  • priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvisk, meno
  • stav
  • miesto trvalého pobytu
  • údaj o tom, či je zamestnanec štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode