Kniha ODVODY: Kapitola 3.3 OZNAMOVACIE POVINNOSTI PRÁCENESCHOPNOSŤ, OČR, DLHODOBÁ PRÁCENESCHOPNOSŤ

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Ak nemocensky poistený zamestnanec je práceneschopný,  zamestnávateľ postúpi SP tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná práceneschopnosť (PN) do 3 dní po 10. dni práceneschopnosti.

Ak práceneschopnosť trvá dlhšie ako 52 týždňov, po 52.týždni sa zamestnancovi prerušuje poistenie, toto oznamuje zamestnávateľ na registračnom liste do 8 dní.

Ak zamestnanec ošetruje člena rodiny, resp. stará sa o dieťa do 10 rokov (ďalej OČR), zamestnávateľ postúpi SP tlačivo, na ktorom preukazuje nárok na ošetrovné.

Ak OČR trvá dlhšie ako 10 dní, od 11. dňa OČR sa zamestnancovi prerušuje poistenie.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode