Kniha ODVODY: Kapitola 3.4 OZNAMOVACIE POVINNOSTI MATERSKÁ DOVOLENKA, MATERSKÉ

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Materská dovolenka je voľno, ktoré poskytuje zamestnávateľ na základe Zákonníka práce.

Materské je dávka sociálneho poistenia. Tieto pojmy treba rozlišovať, doba materskej dovolenky sa zvyčajne prekrýva s poberaním materského, ale neplatí to tak vždy. Na materskej dovolenke nemôže byť niekto, kto nemá uzatvorený pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, naproti tomu ale materské môže poberať. Napríklad štatutár s pravidelným príjmom môže po splnení podmienok nároku poberať materské, ale nemôže byť v tomto právnom vzťahu na materskej dovolenke. Na dohodára sa tiež ustanovenia Zákonníka práce o materskej dovolenke nevzťahujú, čiže dohodár nemôže byť na materskej dovolenke, ale nárok na materské môže mať. Naopak, otcovia nie sú na materskej dovolenke (ale na rodičovskej), ale môžu poberať materské.

Zamestnávateľ je povinný SP oznámiť začiatok a koniec čerpania materskej dovolenky do 8 dní, bez ohľadu na poberanie materského. Povinnosť sa plní na registračnom liste, v hlavičke sa uvedie Zmena a v 9.oddieli sa uvedú dátum začiatku, resp. skončenia MD.

Do zdravotnej poisťovne oznamuje zamestnávateľ začiatok a skončenie poberania materského kódom 1O na hromadnom oznámení v termíne do konca nasledujúceho mesiaca.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode