Kniha ODVODY: Kapitola 3.5 OZNAMOVACIE POVINNOSTI RODIČOVSKÁ DOVOLENKA, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Rodičovská dovolenka (RD) – je voľno, ktoré poskytuje zamestnávateľ na základe Zákonníka práce. Rodičovský príspevok (RP) – je štátna sociálna dávka – príspevok na zabezpečenie starostlivosti o dieťa. Tieto pojmy treba rozlišovať, obdobie RD sa nemusí prekrývať s obdobím poberania rodičovského príspevku. Rovnako ako platí pre materskú dovolenku, platí aj pre rodičovskú dovolenku to, že môže na nej byť len ten, kto má uzatvorený pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer.

Počas čerpania RD, bez ohľadu na poberanie/nepoberanie rodičovského príspevku, má zamestnanec prerušené poistenie v SP, s výnimkou otca poberajúceho materské, viď ďalšia kapitola. Zamestnávateľ oznamuje v termíne do 8 dní do SP registračným listom  prerušenie poistenia (vznik, zánik) a registračným listom aj zmenu – začiatok/skončenie rodičovskej dovolenky. Do SP zamestnávateľ oznamuje rodičovskú dovolenku, nie poberanie rodičovského príspevku! V RL-prerušenie uvedie ako dôvod prerušenia 6 -čerpanie rodičovskej dovolenky.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode