Kniha ODVODY: Kapitola 3.6 OZNAMOVACIE POVINNOSTI OTEC POBERAJÚCI MATERSKÉ

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Ak otec, ktorý je v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere prevezme dieťa do starostlivosti a poberá materské, u zamestnávateľa je na rodičovskej dovolenke (RD), nie na materskej dovolenke. V takomto prípade počas poberania materského sa poistenie v SP neprerušuje, preruší sa až od nasledujúceho dňa po skončení poberania materského, ak naďalej je otec na rodičovskej dovolenke.

Zamestnávateľ na začiatku RD s poberaním materského podáva do SP RL-zmena, uvedie dátum začiatku RD, prerušenie neoznamuje. Do ZP zamestnávateľ oznámi 1O Z – začiatok poberania dávky materské. Ak otec po skončení poberania materského hneď nastúpi do práce (skončí RD), zamestnávateľ podá do SP RL-zmena, uvedie dátum skončenia RD, do ZP oznámi 1O K.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode