Zákaz vychádzania a dopad na čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus"

Témy: pandémia,zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce

*
 
Od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 platí na území okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov zákaz vychádzania (okrem nočných hodín od 1:00 do 5:00).
 
Od 2. novembra 2020 sa zákaz vychádzania bude vzťahovať na celé územie SR.
 
Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu do/zo zamestnania, ak ide o občana s negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, vykonaným najviac 24 hodín pred 24. októbrom 2020.
 
Zamestnanci, ktorí sa nedajú testovať, tak nemôžu v uvedenom období prísť do zamestnania.
 
*
 
Podľa Zákonníka práce ide v takom prípade o osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca.
 
Zamestnávateľ môže (ale nemusí) podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce poskytnúť zamestnancovi:
  • pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy
  • alebo pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje.
Rozhodnutie je na zamestnávateľovi. Ak zamestnávateľ pracovné voľno zamestnancovi neposkytne, zamestnanec má absenciu.
 
V určitých prípadoch môže byť riešením dohoda na práci z domu.
 
Po dohode zamestnanca a zamestnávateľa je možné čerpanie dovolenky.
 
*
 
Aký má dopad skutočnosť, že zamestnanec sa nedal testovať a preto nemohol prísť do zamestnania, na čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus"? Ukážme si v praxi.
 
*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.