Prevádzka

Témy: pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti

*

Pojem "prevádzka" je veľmi dôležitý v súvislosti s čerpaním príspevkov "Prvá pomoc" a "Prvá pomoc plus".

Zamestnávateľ si môže na každú prevádzku samostatne zvoliť čerpanie príspevkov podľa jednotlivých opatrení.

Napríklad, ak má zamestnávateľ tri prevádzky A, B a C:

  • na prevádzku A čerpá príspevky z opatrenia č. 1 (prevádzka je povinne uzatvorená na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva)
  • na prevádzku B čerpá príspevky z opatrenia č. 3A (prevádzka nie je povinne uzatvorená, ale zamestnanci z dôvodu nedostatku práce nepracujú, sú doma na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa)
  • na prevádzku C čerpá príspevky z opatrenia č. 3B (prevádzka nie je povinne uzatvorená, zamestnanci chodia do práce, nie sú na prekážkach v práci a zamestnávateľ má pokles tržieb o 20% a viac ... Poznámka: pokles tržieb sa sleduje za celého zamestnávateľa, za všetky prevádzky)

*

Definíciu pojmu prevádzka, resp. prevádzkareň nájdeme v § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon):

"Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti."

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.