Upozornenie pre mestá a obce pred celoplošným testovaním

Témy: dohody,pandémia,Zákonník práce

*
 
Upozornenie pre mestá a obce v súvislosti s celoplošným testovaním a náborom administratívnych pracovníkov na dohody o vykonaní práce.
 
Ani snaha pomôcť zabrániť šíreniu koronavírusu nemôže pre mestá a obce znamenať, že budú pri nábore administratívnych pracovníkov porušovať Zákonník práce a ďalšie predpisy.
 
*
 
Pracovný čas pri dohodách vykonávaných mimo pracovného pomeru
 
Podľa § 223 ods. 2 Zákonníka práce, pracovný čas pri dohode o vykonaní práce v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín.
 
Preto "dohodári" nemôžu pracovať počas celého testovacieho dňa, teda od 7:00 do 22:00. Behom jedného dňa sa tak na jednom mieste administratívneho pracovníka musia prestriedať najmenej dvaja "dohodári".
 
*
 
Odmena a príplatky
 
Na dohody sa vzťahuje § 119 ods. 1 Zákonníka práce. To znamená, že za jednu hodinu práce musí byť vyplatená najmenej suma minimálnej mzdy na hodinu. V roku 2020 je odmena najmenej 3,333 eura na hodinu (zaokrúhlene 3,34 eura na hodinu).
 
Okrem toho majú "dohodári" nárok aj na príplatok za sobotu, za nedeľu a za sviatok.
 
V sobotu 31.10.2020 je za prácu na dohodu okrem dohodnutej odmeny nárok na príplatok za sobotu 1,6665 eura na hodinu.
 
Celková suma vyplatená za hodinu práce v sobotu 31.10.2020 tak musí byť najmenej 3,333 + 1,667 = 5 eur na hodinu.
 
V nedeľu 1.11.2020 je za prácu na dohodu okrem dohodnutej odmeny nárok na príplatok za nedeľu 3,333 eura na hodinu.
 
V nedeľu 1.11.2020 je sviatok. Preto je za prácu na dohodu okrem dohodnutej odmeny a príplatku za nedeľu nárok aj na príplatok za sviatok, a to ďalších 3,333 eura na hodinu.
 
Celková suma vyplatená za hodinu práce v nedeľu 1.11.2020 tak musí byť najmenej 3,333 + 3,333 + 3,333 = 10 eur na hodinu.
 
Za 12 hodín práce v nedeľu to znamená sumu 120 eur.
 
Pri práci v nedeľu od 7:00 do 22:00 (15 hodín) tak celková odmena musí byť najmenej 150 eur.
 
*
 
Administratívne povinnosti
 
Zamestnávateľ (obecný, mestský úrad) musí "dohodárov" prihlásiť do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne, po skončení dohody ich musí odhlásiť. Samozrejme je zodpovedný za ďalšie administratívne povinnosti, napríklad spísanie vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka, zaslanie mesačných výkazov, zrazenie a odvod poistného a preddavku na daň atď.
 
Dopĺňam 28.10.2020 o 8:35: Pozor pri prihlasovaní do Sociálnej poisťovne. Dohoda, ktorá začína už 31.10.2020 a pokračuje v novembri - prihlasuje sa ako pravidelný príjem. Dohoda, ktorá začína i končí v novembri 2020 - prihlasuje sa ako nepravidelný príjem
 
*
 
Dohoda a občan evidovaný na úrade práce
 
Pozor na zamestnávanie na dohody občanov, ktorí sú evidovaní na úrade práce! Podľa zákona o službách zamestnanosti sú s tým spojené ďalšie povinnosti a komplikácie.
 
Napríklad, uchádzač o zamestnanie môže na dohodu zarobiť v hrubom najviac sumu 214,83 eura za mesiac - ak zarobí viac, vyradia ho z evidencie.
 
Ďalej - uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu práce kópiu dohody najneskôr v piatok 30.10.2020. Ak si túto povinnosť nesplní, resp. nesplní včas, úrad práce ho vyradí z evidencie.
 
*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.