Odvodové prázdniny SZČO (platné od 1.11.2020)

Témy: pandémia,SZČO

*

Aktualizácia k 6.12.2020 - zmeny pre dobrovoľné poistenie SZČO v SP platné od 1.12.2020.

Od 1.12.2020 platí, že príspevky podľa opatrenia č. 2 za mesiac december 2020 a nasledujúce mesiace môžu čerpať také dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistené SZČO, ktoré sú na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni prihlásené minimálne polovicu kalendárneho mesiaca, za ktorý chcú čerpať príspevok. Viac v osobitnom článku tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=465

*

Od 1.12.2020 ďalej platí, že tzv. odvodové prázdniny má len taká SZČO, ktorá prvýkrát začala podnikať v roku 2019 alebo v roku 2020. Podľa praktických skúsenosti úrady práce odmietajú uznať tzv. odvodové prázdniny napríklad takej SZČO, ktorá podnikala v rokoch 2000 - 2015, podnikanie ukončila a znovu si živnosť založila v roku 2019 alebo v roku 2020.

*

V novom projekte "Prvá pomoc plus" je upravená definícia tzv. odvodových prázdnin vzhľadom na to, že:

  • lehota na podávanie daňových priznaní za rok 2019 bola posunutá na 2.11.2020, vznik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia sa tak pre SZČO, ktoré začali činnosť v roku 2019 a daňové priznanie 2019 podali až k 2.11.2020, posunul na 1.2.2021
  • nárok na príspevok podľa opatrenia č. 2 majú aj SZČO, ktoré začali vykonávať činnosť po 1.2.2020

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.