Paušálne výdavky od r. 2017

Témy: daň z príjmov,paušálne výdavky,SZČO,zmeny 2017

Od 1.1.2017 sa zvyšujú paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona. Uvedené platí prvýkrát v daňovom priznaní za rok 2017.

Daňovník (fyzická osoba) s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, ktorý nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, sa tak ako doteraz môže rozhodnúť či si uplatní preukázateľné daňové výdavky alebo paušálne výdavky.

Paušálne výdavky budú vo výške 60 % z úhrnu príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2 a súčasne najviac 20 000 eur.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.