Kniha ODVODY: Kapitola 4.4 PRÍJEM Z NEPLATNE SKONČENÉHO PRÁVNEHO VZŤAHU

Témy: sociálne poistenie,tlačivá,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Ak súd rozhodol o neplatnom skončení právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, vymeriavací základ pre sociálne poistenie za každý kalendárny mesiac neplatne skončeného právneho vzťahu  zamestnanca k zamestnávateľovi je časť príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu pripadajúca na každý taký kalendárny mesiac. Toto platí od augusta 2006, čiže uplatní sa to, ak rozhodnutie súdu o neplatnosti nadobudlo právoplatnosť po 31.7.2006 a náhrada sa poskytuje za mesiace august 2006 a nasledujúce. Ak rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť po 31.7.2006 a náhrada sa poskytuje za mesiace pred 1.8.2006, náhrada nie je vymeriavacím základom pre SP.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode