Kniha ODVODY: Kapitola 7. SAMOPLATITELIA – ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Témy: zdravotné poistenie

*

Podľa § 11 ods. 2 ZZP je povinná platiť poistné na zdravotné poistenie aj osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa ZZP a nie je zamestnancom, SZČO ani osobou, za ktorú platí poistné na zdravotné poistenie štát.

Tieto osoby nazývame samoplatitelia alebo „dobrovoľne nezamestnaní“.

Pozor, v sociálnom poistení je to inak. Osoba, ktorá podľa ZSP nie je ani zamestnancom, ani povinne poistenou SZČO, ani poistencom štátu, neplatí poistné na sociálne poistenie. Ak chce, tak môže, ale nemusí využiť možnosť dobrovoľného poistenia (viď nasledujúca kapitola).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode