Kniha ODVODY: Kapitola 8. DOBROVOĽNÉ SOCIÁLNE POISTENIE

Témy: sociálne poistenie

*

Zákon o sociálnom poistení umožňuje okrem povinného poistenia zamestnanca a SZČO aj dobrovoľné poistenie:

  • dobrovoľné nemocenské poistenie
  • dobrovoľné dôchodkové poistenie
  • dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

*

8.1 KTO MÔŽE BYŤ DOBROVOĽNE POISTENÝ

Podmienky pre dobrovoľné dôchodkové poistenie

Podľa § 15 ods. 5 ZSP dobrovoľne poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá:

  • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a 
  • nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

Poznámka: Dobrovoľne dôchodkovo poistená môže byť osoba, ktorá je súčasne povinne dôchodkovo poistená.

*

Podmienky pre dobrovoľné nemocenské poistenie

Podľa § 14 ods. 2 ZSP dobrovoľne nemocensky poistená osoba môže byť fyzická osoba len vtedy, ak je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená a ak pre ňu okrem podmienok pre dobrovoľné dôchodkové poistenie (viď vyššie) ďalej platí, že:

  • nie je povinne nemocensky poistená (ani ako zamestnanec, ani ako SZČO - nie je povinne poistená vôbec alebo má prerušené povinné nemocenské poistenie podľa § 26 ZSP)
  • nemá priznaný starobný dôchodok
  • nemá priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %
  • nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

*

Podmienky pre dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Podľa § 19 ods. 2 ZSP dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť fyzická osoba len vtedy, ak je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená.

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť SZČO, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a ktorá je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená alebo má povinné poistenie SZČO prerušené od 11. dňa OČR do konca OČR, respektíve v období, kedy poberá rodičovský príspevok a podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode