Dobrovoľne poistená SZČO a opatrenie č. 2 (Prvá pomoc plus) - zmena od 1.12.2020 (akt. 15.1.2021)

Témy: pandémia,SZČO

*

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v súčinnosti s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny aktualizovalo od 1.12.2020 podmienky pre čerpanie príspevkov podľa Opatrenia č. 2 v projekte "Prvá pomoc plus" pre dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistené SZČO.

*

Do 30.11.2020 platilo, že príspevky podľa Opatrenia č. 2 mohli čerpať len také dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistené SZČO, ktoré boli na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni prihlásené k 1.7.2020 a dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie im trvá aj po tomto dni.

*

Od 1.12.2020 platí, že príspevky podľa Opatrenia č. 2 za mesiac december 2020 a nasledujúce mesiace (pokiaľ projekt "Prvá pomoc plus" neskončí - zatiaľ je vládou schválený do konca marca 2021) môžu čerpať také dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistené SZČO, ktoré sú na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni prihlásené minimálne polovicu kalendárneho mesiaca, za ktorý chcú čerpať príspevok. Teda:

  • v mesiaci, ktorý má 28 dní (február), najmenej 14 dní
  • v mesiaci, ktorý má 30 dní (napríklad apríl), najmenej 15 dní
  • v mesiaci, ktorý má 31 dní (napríklad december), najmenej 16 dní.

*

Doplnené 15.1.2021:

Príspevok podľa Opatrenia č. 2 môžu čerpať dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistené SZČO, ktoré sú na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni prihlásené minimálne polovicu kalendárneho mesiaca, za ktorý chcú čerpať príspevok. A to bez ohľadu, či boli predtým povinne alebo dobrovoľne poistené alebo či sa na ne vzťahovali odvodové prázdniny (tento text dopĺňam na základe praktických skúseností a odpovedí z ústredia práce a ministerstva práce na túto tematiku).

Teda príspevok podľa Opatrenia č. 2 môže napríklad čerpať aj taká dobrovoľne nemocnensky poistená SZČO, ktorá začala činnosť pred rokom 2019 a doteraz nebola povinne poistená.

... koniec doplnku k 15.1.2021

*

Napríklad príspevok podľa "Opatrenia č. 2" za mesiac december 2020 môže čerpať SZČO, ktorá bola povinne poistená v Sociálnej poisťovni do 30.6.2020, k tomuto dňu jej povinné poistenie v SP zaniklo a prihlási sa na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni od 16. decembra 2020.

Napríklad príspevok podľa "Opatrenia č. 2" za mesiace december 2020 a január 2021 môže čerpať SZČO, ktorá bola povinne poistená v Sociálnej poisťovni do 30.6.2020, k tomuto dňu jej povinné poistenie v SP zaniklo a ktorá sa prihlási na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni na obdobie od 16. decembra 2020 do 16. januára 2021 vrátane.

Napríklad príspevok podľa "Opatrenia č. 2" za mesiac január 2021 a ďalšie mesiace roka 2021 môže čerpať SZČO, ktorá začala vykonávať činnosť v roku 2018, nebola povinne poistená v Sociálnej poisťovni ani dobrovoľne poistená ani pred 30.6.2020 ani po 30.6.2020 (tzv. odvodové prázdniny sa na ňu nevzťahujú), a prihlási sa na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni najneskôr od 16. januára 2021.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.