13. dôchodok v roku 2020

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,veličiny,zmeny 2020

Od roku 2020 majú poberatelia starobných dôchodkov nárok na 13. dôchodok ako štátnu sociálnu dávku podľa zákona č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku.

Výška 13. dôchodku v roku 2020 je v rozmedzí od 50 eur do 300 eur.

*

Na 13. dôchodok vo výške 300 eur má nárok dôchodca, ktorý poberá dôchodok najviac vo výške životného minima, teda poberá dôchodok do výšky 214,83 eura.

*

Dôchodca, ktorý poberá dôchodok vo výške od 214,84 eura do 909,27 eura má nárok na 13. dôchodok vo výške podľa vzorca:

13. dôchodok = 300 – 0,36 * (dôchodok – 214,83) ... výsledok sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

*

Nárok na 13. dôchodok vo výške 50 eur má dôchodca, ktorý poberá dôchodok 909,28 eura a vyšší.

*

Príklad

Pán Stanislav poberá starobný dôchodok vo výške 561,40 eur.

Pán Stanislav tak dostane 13. dôchodok vo výške:

300 – 0,36 * (561,40 – 214,83) = 175,24 eur.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.