Pandemické ošetrovné počas vianočných prázdnin

Témy: nemocenské dávky,ošetrovné,pandémia,sociálne poistenie,zmeny 2020

*

Podľa rozhodnutia ministra školstva z 11. decembra 2020:

  • v materských školách sa prerušuje prevádzka v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok
  • v základných školách a stredných školách sa vianočné prázdniny uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021
  • polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

Rozhodnutie ministra školstva nájdete tu: https://www.minedu.sk/25863-sk/rozhodnutie-ministra-z-11-12-2020/

*

Podľa informácie Sociálnej poisťovne z 16. decembra 2020 - rodičia detí majú nárok na pandemické ošetrovné:

  • ak zriaďovateľ uzavrie materskú školu od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 (resp. v časti tohto obdobia), rodičia dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, majú nárok na pandemické ošetrovné za dni, kedy je materská škola uzavretá - ak je materská škola uzavretá od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021, rodič má nárok na pandemické ošetrovné za tieto dni (19 dní)
  • rodičia detí do dovŕšenia 11 rokov veku, ktoré navštevujú školu, ktorá bola rozhodnutím ministra, resp zriaďovateľa alebo riaditeľa školy uzavretá ešte pred začiatkom vianočných prázdnin, majú nárok na pandemické ošetrovné aj počas vianočných prázdnin, teda prinajmenej do 8. januára 2021 - v súčasnom období sa to týka všetkých piatakov do dovŕšenia 11 rokov veku.

Rodičia detí, ktoré navštevujú 1. stupeň ZŠ (prváci až štvrtáci), nemajú nárok na pandemické ošetrovné počas vianočných prázdnin.

Výnimkou sú prípady (a rodičia detí, ktoré navštevujú 1. stupeň ZŠ, majú nárok na pandemické ošetrovné):

  • ak škola (trieda) bola z dôvodu protipandemických opatrení rozhodnutím zriaďovateľa alebo riaditeľa školy uzavretá ešte pred vianočnými prázdninami
  • ak je dieťa v karanténe (vyžaduje sa potvrdenie od lekára)
  • ak je dieťa choré (vyžaduje sa potvrdenie od lekára).

*

Informáciu Sociálnej poisťovne nájdete tu:

https://www.socpoist.sk/aktuality-pandemicke-osetrovne-a-prazdniny--kedy-maju-narok-na-ocr-rodicia-skolkarov-a-skolakov/48411s69160c

*

Pandemické ošetrovné od 23.9.2020: 

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=401

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 8 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.