Register partnerov verejného sektora a čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus" (akt. 17.1.2021)

Témy: pandémia,zákon o službách zamestnanosti

*

Aktualizácia 17.1.2021:

Zamestnávatelia, ktorí čerpajú príspevky "Prvá pomoc" a "Prvá pomoc plus", nemali povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (RPVS) v roku 2020 a nemajú povinnosť zápisu do RPVSdo konca roka 2021.

*

Jednou zo všeobecne platných podmienok čerpania štátnej pomoci je povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo z európskych fondov, registrovať sa v registri partnerov verejného sektora. Viď § 2 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Podľa § 72am zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, u zamestnávateľa, ktorému sa poskytuje príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" a "Prvá pomoc plus", sa do 31. decembra 2020 povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.

*

Podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, partnerom verejného sektora nie je ten, komu:

  • má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota neprevyšuje hodnotu 100 000 eur
  • majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota v úhrne neprevyšuje 250 000 eur.

*

Čo to znamená v praxi od 1. januára 2021, to sa dozviete v pokračovaní článku.

*

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (zákon o RPVS):

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20191101

*

Register partnerov verejného sektora (RPVS): https://rpvs.gov.sk/rpvs/

Často kladené otázky k RPVS: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx

Zákon o službách zamestnanosti: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20200929

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.