ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA MANŽELA/MANŽELKU

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

*

Ďalšou nezdaniteľnou časťou, o ktorú sa znižuje základ dane, je nezdaniteľná časť na manžela, manželku.

VÝPOČET

Ak daňovník dosiahne základ dane do 37163,36 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca: 4035,84 eura - vlastný príjem manželky.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 37163,36 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca: 13326,68 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky, pričom výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

Ak daňovník dosiahne základ dane 53306,72 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

Pozor, ak podmienky na uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť na manželku boli splnené len časť roka, suma nezdaniteľnej časti na manželku sa kráti.

*

Pokračovanie článku:

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.