ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: DAŇOVÝ BONUS NA DETI ZA ROK 2020

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie

*

Podľa § 33 ZDP má daňovník – rodič pri splnení stanovených podmienok nárok na daňový bonus na deti.

*

VÝŠKA

V roku 2020 je daňový bonus na dieťa vo veku do 6 rokov 45,44 eura a daňový bonus na dieťa do veku od 6 rokov 22,72 eura.

*

KTO MÁ NÁROK

Rodič si môže uplatniť nárok na daňový bonus na deti, ak:

  • je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (je daňovým rezidentom v SR)
  • alebo je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident), ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky za príslušný rok tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov v SR i v zahraničí
  • a za príslušný rok dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (v zamestnaní) podľa § 5 ZDP najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo je pre rok 2020 suma 6 x 580 eur = 3480 eur
  • alebo za príslušný rok dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (pre rok 2020 suma 3480 eur), pričom z týchto príjmov vykázal kladný základ dane (nevykázal stratu).

*

Pozor, podmienka výšky zdaniteľného príjmu sa musí splniť buď z príjmov podľa § 5 ZDP alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Ak má daňovník aj príjmy podľa § 5 ZDP, aj podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, teda aj zo zamestnania, aj z podnikania, tak pri posudzovaní nároku na daňový bonus tieto dva druhy zdaniteľného príjmu nie je možné spočítať.

Ďalej pozor na zmenu vyplývajúcu zo zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, k zdaniteľnému príjmu za rok 2020 sa môže pripočítať napríklad pandemické nemocenské a pandemické ošetrovné: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=505

*

Pri príjmoch zo závislej činnosti nie je rozhodujúca forma právneho vzťahu, na základe ktorého zamestnanec poberá zdaniteľné príjmy - môže ísť o pracovný pomer, dohodu, odmenu spoločníka s.r.o., odmenu štatutára spoločnosti atď.

Pri daňovom rezidentovi sa uznáva aj príjem podľa § 5 ZDP alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP dosiahnutých v zahraničí.

Zamestnanec si nárok na daňový bonus môže uplatniť už pri výpočte mesačných preddavkov na daň - formou "Vyhlásenia". Od 1.1.2020 je možné zaslať tlačivo po dohode zamestnanca a zamestnávateľa elektronicky.

Pri výpočte mesačných preddavkov na daň má zamestnanec nárok na daňový bonus, ak jeho zdaniteľný mesačný príjem dosiahne najmenej výšku polovice minimálnej mzdy, čo je počas roka 2020 suma 580/2 = 290 eur.

*

Pokračovanie článku:

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.