Zrušenie povinnosti oznamovať údaje o zamestnancoch v 2. kategórii rizika

Témy: tlačivá,zdravotné poistenie,zmeny 2021

Podľa § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia mali zamestnávatelia povinnosť oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie rizika v rozsahu podľa odseku 3 k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; tieto údaje mal zamestnávateľ poskytnúť aj zástupcom zamestnancov.

Pripomíname, že táto povinnosť sa zrušila od 21. júla 2020 zákonom č. 198/2020 (tzv. Podnikateľské kilečko), viď: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=365

Ešte raz: Ruší sa povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v elektronickej podobe údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v stanovenom rozsahu. V roku 2021 už zamestnávatelia túto povinnosť nemajú.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.