ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: ELEKTRONICKÉ ZASIELANIE DOKLADOV

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

od 1.1.2020 sa zaviedla možnosť vystaviť a doručiť medzi zamestnancom a zamestnávateľom po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronicky (elektronickou poštou = emailom). Týka sa to dokladov:

  • "Vyhlásenie"
  • "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania"
  • "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"
  • "Ročné zúčtovanie"
  • "Potvrdenie o zaplatení dane na účely 2%".

Ak chce zamestnávateľ túto možnosť využiť, odporúčam bližšie podrobnosti stanoviť vo vnútornom predpise zamestnávateľa, s ktorým oboznámite zamestnancov a získate ich súhlas.

Pri elektronickom zasielaní sa musí rešpektovať ochrana osobných údajov, a preto sa odporúča, aby zasielanie napr. mailom bolo zabezpečené šifrovaním.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.