ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..."

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Už od roka 2020 je zrušená povinnosť zamestnanca každoročne do konca januára podpisovať "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu".

Dokladom "Vyhlásenie..." si v súlade s § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zamestnanec uplatňuje svoje právo na nezdaniteľnú časť na daňovníka a na daňový bonus na deti pri výpočte preddavkov na daň. Zároveň prehlasuje, že spĺňa podmienky na ich priznanie.

V doklade prehlasuje, že súčasne si za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na deti u iného zamestnávateľa a že právo na daňový bonus na deti si súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník.
 
Doklad sa vypĺňa pri nástupe zamestnanca a neskôr len v prípade zmien, resp. v prípade, že si zamestnanec prestane uplatňovať nezdaniteľnú časť na daňovníka alebo daňový bonus na deti.

Zmenu vo "Vyhlásení" je zamestnanec povinný urobiť do konca kalendárneho mesiaca, kedy zmena nastala.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.