Registrácie na stránke www.relia.sk v roku 2021

Témy: zmeny 2021

*

Na stránke www.relia.sk sa môžete počas roka 2021 registrovať a využívať naše služby tromi spôsobmi:

Registrácia a zakúpenie služby "OBSAH" znamená, že máte prístup na celý obsah všetkých článkov vrátane uzamknutých častí. Pri tejto registrácii vám školenia chýbať nebudú - napríklad počas roka 2020 na stránke pribudlo vyše 200 odborných článkov... prajem vám už len to, aby ste mali čas všetko si to prečítať.

Registrácia a zakúpenie služby "PROFESIONÁL" vám okrem toho umožní konzultácie na diaľku so mnou osobne. Hocikedy mi môžete zadať vašu otázku, odpoviem vám. A to na témy - pracovné právo, daň z príjmu zo závislej činnosti, zdravotné a sociálne poistenie vrátane dávok zo sociálneho poistenia (materské, nemocenské, dôchodky, dávky v nezamestnanosti...). Túto možnosť registrácie vám naozaj odporúčam, dostanete ako mzdová účtovníčka 100% službu, presne takú, akú pri vašej ťažkej práci potrebujete. Ako keby ste mali v kancelárii nového kolegu (mňa osobne), s ktorým sa môžete v prípade problémov alebo legislatívnych noviniek kedykoľvek porozprávať a poradiť. Môžete sa pýtať na všetko, čo súvisí s vašou prácou a vám zverenými zamestnancami. Ak poskytujete na živnosť služby vedenia účtovníctva pre vašich klientov, môžete sa pýtať v ich mene na problémy, s ktorými sa na vás obracajú. Vaši zamestnanci a vaši klienti to určite ocenia.

Registrácia a zakúpenie služby "OBČAN" (predtým "materská") je cenovo výhodnejšia možnosť konzultácie na témy tehotenská dávka, materská, rodičovský príspevok, čerpanie dávky v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke. Skrátka, ak potrebujete poradiť v čase, kedy sa chystáte na materstvo, alebo napríklad ako otec dieťaťa chcete získať čo najlepšiu materskú, budem vám k dispozícii a môžete mi klásť otázky. Zároveň budete mať prístup na celý obsah článkov týkajúcich sa materskej vrátane uzamknutých častí a vrátane novej knihy "Materská 2021". Túto možnosť by mali využívať súkromné osoby, ktoré sa zaujímajú o materskú alebo o dávky v nezamestnanosti, avšak nie mzdové účtovníčky ani podnikatelia (SZČO). Pre nich je určená služba "PROFESIONÁL".

*

CENA SLUŽIEB V ROKU 2021

Služba "OBSAH" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 60 eur + 20% DPH = 72 eur

Služba "PROFESIONÁL" platná do 31.12.2021 stojí 240 eur + 20% DPH = 288 eur

Služba "OBČAN" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 120 eur + 20% DPH = 144 eur

Pri všetkých troch službách máte ako bonus od 1.1.2022 do 31.3.2022 "dobeh" služby 3 mesiace zdarma, ak nevyužijete možnosť výhodnej registrácie na ďalšie obdobie roka 2022.

ZĽAVNENÁ CENA SLUŽIEB V ROKU 2021 PRI PREDĹŽENÍ PREDPLATNÉHO Z ROKA 2020

Uprednostňujeme dlhodobý vzťah s vami ako našimi zákazníkmi, čo sa prejavuje aj v zľave 33% pre našich stálych klientov.

Služba "OBSAH" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 40 eur + 20% DPH = 48 eur

Služba "PROFESIONÁL" platná do 31.12.2021 stojí 160 eur + 20% DPH = 192 eur

Služba "OBČAN" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 80 eur + 20% DPH = 96 eur

Pozor, zľavnená cena platí pri predĺžení registrácie, ktorá vypršala k 31.3.2021, najneskôr do 30.4.2021!

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.