Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2016 "dobrovoľne"

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,daňové priznanie,dôchodok

Od roku 2004 doteraz platí známa „finta“. Daňové priznanie sa oplatí podať dobrovoľne v prípade: - daňovníka, ktorý nemá právo na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka - teda poberateľa starobného dôchodku, vyrovnávacieho príspevku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, ak takýto dôchodok poberal k 1.1.2016 alebo ho mal spätne priznaný,

- pričom mal počas roka 2016 príjem zo závislej činnosti (zamestnanie v pracovnom pomere, na dohodu, alebo štatutár s odmenou a pod.) a z tohto príjmu mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň a

- celkový zdaniteľný príjem nepresiahol 1901,67 eura

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.