SZČO - poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.2.2021 - príspevok z opatrenia č. 2

Témy: pandémia,sociálne poistenie,SZČO,zmeny 2021

*

Na stránke www.pomahameludom.sk sa 21. januára 2021 objavilo upozornenie, citujem:

"SZČO, ktorí podávali daňové priznanie až ku koncu októbra a od 1.2.2021 nebudú mať povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie, nebudú mať nárok na príspevok z opatrenia 2. Pokiaľ chcú naďalej čerpať príspevok z tohto opatrenia, odporúčame, aby sa dobrovoľne poistili, pričom musia byť poistení minimálne polovicu mesiaca, za ktorý o pomoc žiadajú, a poistenie musí trvať. Ak sa nechcú dobrovoľne poistiť, môžu požiadať o príspevok z opatrenia 4."

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.