Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 (aktualizované 27.4.2021)

Témy: gastrolístky,stravné,stravovanie,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Aktualizácia 27.2.2021 - 28.2.2021

  • kompletne prepracovaný text s cieľom vyššej zrozumiteľnosti
  • úprava textu pokiaľ ide o oslobodenie finančného príspevku na stravovanie od dane (informácia FR SR č. 20/DZPaU/2021/I)
  • zmena komentára k prechodným ustanoveniam § 252p

Aktualizácia 8.3.2021

  • doplnenie informácie o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie osobám nad rámec § 152 Zákonníka práce

Aktualizácia 27.4.2021

  • aktualizácia celého textu na základe metodického pokynu Finančnej správy SR k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie z 20. apríla 2021

*

Národná rada SR dňa 4. februára 2021 schválila novelu Zákonníka práce, ktorou sa s účinnosťou od 1. marca 2021 okrem množstva ďalších zmien zásadne menia pravidlá pre stravovanie zamestnancov. Novela bola zverejnená v Zbierke pod číslom 76/2021 Z. z.

Z pohľadu zdanenia príspevku na stravovanie, ale aj príspevku zamestnávateľa na teplé jedlo či na gastrolístky, je dôležitý metodický pokyn Finančnej správy SR zo dňa 20. apríla 2021, nájdete ho tu:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2021/2021.04.20_25_DZPaU_2021_MP.pdf

Metodický pokyn bol vypracovaný v spolupráci Finančnej správy SR a Ministerstva financií SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Preto je dôležitý nielen z pohľadu zdanenia príspevkov na stravovanie na strane zamestnanca a z pohľadu uznateľnosti daňových výdavkov na strane zamestnávateľa, ale celkovo z pohľadu práv a povinností zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 152 Zákonníka práce. 

*

Pri stravovaní zamestnancov sa rozširujú možnosti poskytovania finančného príspevku na stravovanie.

Podrobnosti a príklady v pokračovaní článku.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.