Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2.3 PREVZATIE DIEŤAŤA DO STAROSTLIVOSTI

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Špecifickou podmienkou na priznanie materského otcovi dieťaťa je dohoda s matkou dieťaťa o prevzatí dieťa do starostlivosti, viď § 49 ods. 1 a ods. 2 písm. d) ZSP.

Otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské až potom, čo matka skončí poberanie svojho materského.

Ak matka materské nepoberala, otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Z toho vyplýva, že otec by mal prevziať dieťa do starostlivosti najneskôr 28/31/37 týždňov pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, inak sa sám ukráti o časť doby, počas ktorej by mohol materské poberať.

Deň, od ktorého otec podľa dohody s matkou dieťaťa preberá dieťa do svojej starostlivosti, je potom dňom, ku ktorému sa skúma splnenie podmienok na priznanie materského a ktorý je určujúci pre stanovenie rozhodujúceho obdobia na výpočet denného vymeriavacieho základu a výšky materského.

Deň, od ktorého otec preberie dieťa do starostlivosti, si rodičia dohodnú tak ako im to vyhovuje. Nemusí ísť o prvý deň mesiaca. Pozor, v praxi je kvôli strate nároku na výplatu rodičovského príspevku výhodnejšie dohodnúť sa na druhom dni v mesiaci.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2021' v obchode