Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Postup pri určení rozhodujúceho obdobia je iný pre jednotlivé nemocenské poistenia, a preto si postupne preberieme, ako sa rozhodujúce obdobie určí v prípade zamestnanca, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby.

*

AK NEMOCENSKÉ POISTENIE ZAMESTNANCA ZAČALO K 1. JANUÁRU PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA A SKÔR

Ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské alebo ešte skôr, tak rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

Ak zamestnanec nemal v takto určenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (nemal príjem), výška dávky sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pravidlá pre PDVZ pozrite ďalej.

Príklad

Pani Zora je v pracovnom pomere od 1.4.2019. Je tehotná, lekár určil deň pôrodu na 25.2.2022.

Pani Zora má nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 21.8.2021.

Nárok na materské má od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 14.1.2022.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ pre tehotenské je rok 2020.

V roku 2020 bol celkový vymeriavací základ (súčet za celý rok) pani Zory vo výške 17600 eur. Pani Zora bola 14 dní PN.

Výpočet DVZ = 17600 eur deleno (365 – 14) = 17600 eur deleno 351 = 50,1425 eur

Tehotenské napríklad za mesiac september 2021 (30 dní) bude 15% z 50,1425 x 30 = 225,70 eur.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ pre materské je rok 2021.

V roku 2021 bol celkový vymeriavací základ (súčet za celý rok) pani Zory vo výške 19200 eur.

Výpočet DVZ = 19200 eur deleno 365 = 52,6028 eur.

Materské napríklad za mesiac marec 2022 (31 dní) bude 75% z 52,6028 x 31 = 1223,10 eur.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2021' v obchode