Otázky k daňovým priznaniam a k ročnému zúčtovaniu (za rok 2016)

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie

Daňovník mal príjmy podľa § 8 vo výške do 1901,67 eur

Musí podať na výzvu daňového úradu daňové priznanie daňovník, ktorý mal len zdaniteľný príjem podľa § 8 (povedzme príležitostný príjem zo zmlúv o dielo, nepeňažné výhry a pod.) a jeho výška nepresiahla 1901,67 eura?

Odpoveď

Podľa § 15 ods. 1 zákona 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) musí daňovník na výzvu správcu dane podať daňové priznanie, aj keď zdaniteľný príjem nepresahuje hranicu 1901,67 eura. Podľa § 46a bude jeho daň nulová, pretože zdaniteľný príjem nepresiahne hranicu 1901,67 eura. Pozor – na základe podaného daňového priznania mu zdravotná poisťovňa vyrubí poistné na zdravotné poistenie zo zdaniteľných príjmov podľa § 8 zákona.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.