Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Tehotná žena alebo otecko, ktorý má záujem o materskú, najčastejšie nastupujú na tehotenské a na materskú zo zamestnania.

Zopakujme si.

Tehotná žena má nárok na tehotenské, ak:

 • na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Tehotná žena má nárok na materské, ak:

 • na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Otec má nárok na materské, ak:

 • matka nepoberá materské na to isté dieťa
 • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa)
 • prevzal po dohode s matkou dieťa do starostlivosti
 • ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

*

V prvom rade nás musí zaujímať, či matka, resp. otec vôbec majú nárok na dávku (tehotenské, resp. materské). Tu je dôležitá podmienka, že nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2, link: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=514). Ak tomu tak nie je, a žena (muž) v posledných dvoch rokoch nemali ani iné, už ukončené nemocenské poistenie, ktorého doba by sa dala započítať, nárok na dávku vôbec nemajú.

Ak nárok na dávku je, potom sa "môžeme baviť" o jej výške a o tom, ako získať čo najvyššiu dávku.

K tomu si ešte raz pozrite kapitolu 3. Denný vymeriavací základ a rozhodujúce obdobie. Linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=517

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=518

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=519

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=520

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=521

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=522

*

Začnime jednoduchým príkladom.

Príklad

Pani Kamila je zamestnaná v spoločnosti ABC v pracovnom pomere nepretržite od 1. septembra 2016. V apríli 2021 zistila, že je tehotná, lekár určil dátum pôrodu na 20. decembra 2021.

Tehotenské môže poberať 27 týždňov pred pôrodom, teda od 14. júna 2021.

Na výber má dva termíny nástupu na materskú, buď 6, alebo 8 týždňov pred pôrodom, teda už od 25. októbra 2021 alebo od 8. novembra 2021.

Pani Kamila si zvolí dátum nástupu na materskú 25. októbra 2021.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet tehotenského i materského sa určí vzhľadom na to, že povinné nemocenské poistenie zamestnanca (pracovný pomer v spoločnosti ABC) začalo ešte pred 1. januárom 2020, ako celý predchádzajúci rok, teda rok 2020.

Vypočítame denný vymeriavací základ (DVZ).

Pani Kamila v roku 2020 zarábala v spoločnosti ABC cca 600 eur v hrubom mesačne.

Súčet vymeriavacích základov (hrubých miezd), z ktorých sa v roku 2020 platilo poistné, je 7200 eur.

Počet dní, za ktoré sa v roku 2020 platilo poistné, bol 340 (pani Kamila bola 21 dní PN a 4 dni mala neplatené voľno).

DVZ = 7200 / 340 = 21,1765 eur

Tehotenské je 15% z vypočítaného DVZ (čo vychádza na 3,1265 eur na deň), najmenej však 7,18028 eur na deň.

Pani Kamila tak bude od 14. júna 2021 až do pôrodu poberať tehotenské vo výške približne 7,18 eur na deň. Za jeden celý mesiac, ktorý má 30 dní, dostane tehotenské 215,50 eur a za jeden celý mesiac, ktorý má 31 dní, dostane tehotenské 222,60 eur. Za 27 týždňov do pôrodu dostane tehotenské spolu približne 1358 eur.

Materské je 75% z vypočítaného DVZ, čo vychádza približne na 15,88 eur na deň.

Materské tak bude cca 480 eur mesačne a za 34 týždňov (238 dní) poberania materského dostane pani Kamila materské spolu približne 3780 eur.

*

Mnohé budúce mamičky, ktoré boli pred otehotnením zamestnané za relatívne nízku mzdu, často uvažujú, ako by si mohli zvýšiť svoje materské, prípadne i tehotenské. Dostávam otázky (na príklade pani Kamily), či by pani Kamila mala vyššie materské, ak by jej zamestnávateľ po otehotnení zvýšil plat.

Odpoveď je: Nie, zvýšenie mzdy po otehotnení by pani Kamile k vyššiemu materskému a tehotenskému nepomohlo.

Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa určí denný vymeriavací základ (a z neho sa vypočíta tehotenské a materské), je totiž v prípade pani Kamily predchádzajúci kalendárny rok - rok 2020. Preto zvýšenie mzdy v roku 2021 pani Kamile nijako nepomôže.

Ako sa teda dá materské alebo tehotenské zvýšiť? Spôsoby sú dva:

 • zmena zamestnania
 • dobrovoľné nemocenské poistenie.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2021' v obchode