Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO za január 2021

Témy: pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

V pondelok 8.2.2021 vo večerných hodinách bola na webovej stránke www.pomahameludom.sk zverejnená "Aktualizácia č. 16", platná na január 2021.

Oproti mesiacom október až december 2020 sa v rámci projektu "Prvá pomoc+" zmenilo toto:

  • príspevky môžete čerpať aj na zamestnancov, ktorých ste prijali v čase medzi 2.9.2020 až 1.2.2021 vrátane
  • príspevky môžu čerpať aj SZČO, ktoré začali činnosť v čase medzi 2.9.2020 až 1.2.2021 vrátane (ako začínajúce SZČO majú tzv. odvodové prázdniny), pokiaľ spĺňajú všetky ďalšie podmienky, čerpajú príspevky z opatrenia č. 2
  • predefinovali sa metódy skúmania poklesu tržieb, pozrite ďalej.

*

Výška príspevkov a ďalšie pravidlá zostali tak, ako boli nastavené za október až december, info tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=436

*

Od februára 2021 sa budú príspevky čerpať podľa inovovaného projektu "Prvá pomoc++", predbežné info tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=508

*

Všetko, čo potrebujete vedieť, vám osobne a rád vysvetlím na webinároch: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=531

*

Metódy skúmania poklesu tržieb od januára 2021

1. metóda - ak zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal v porovnateľnom mesiaci roka 2019

Pokiaľ zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal v porovnateľnom mesiaci roka 2019 (myslí sa tým, že podnikal celý tento mesiac), porovná sa výška tržieb za aktuálny mesiac roka 2021 a výška tržieb za porovnateľný mesiac roka 2019.

Príklad

Určujeme pokles tržieb za mesiac január 2021.

Zamestnávateľ v januári 2019 celý mesiac podnikal (vznikol povedzme v roku 1991) a dosiahol za január 2019 tržbu 40000 eur. 

Za január 2021 dosiahol tržbu 5000 eur, čo je o 35000 eur menej.

Pokles tržieb je 35000/40000 = 87,5%.

*

2. metóda - ak zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal celý rok 2019

Pokiaľ zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal celý rok 2019, môže porovnať výšku tržieb za aktuálny mesiac roka 2021 a výšku tržieb vypočítanú ako mesačný priemer za rok 2019.

Môže to byť výhodné, resp. objektívnejšie, ak mal v jednotlivých mesiacoch roka 2019 nerovnomerné (kolísavé) príjmy (napríklad z dôvodu sezónnosti), alebo má tzv. silné a slabé mesiace, resp. má tržby nepravidelne len v niektorých mesiacoch, resp. mu ku koncu roka 2019 prudko stúpli tržby.

Tento spôsob si nemôže zvoliť zamestnávateľ (resp. SZČO), ktorý začal podnikať v priebehu roka 2019 (napríklad začal podnikať od septembra 2019), alebo až v roku 2020, prípadne SZČO, ktorá mala časť roka 2019 pozastavenú živnosť, resp. prerušenú zárobkovú činnosť.

Príklad

SZČO podnikala v roku 2019 celý rok a mala za celý rok 2019 tržbu 12000 eur. Priemerná tržba za mesiac bola 1000 eur.

Za január 2021 mala táto SZČO tržbu 650 eur, čo je o 350 eur menej ako mesačný priemer za rok 2019.

Pokles tržieb je 350/1000 = 35%.

*

3. metóda - ak zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal len časť roka 2019 alebo len v roku 2020, pričom začal podnikať najneskôr k 1.2.2020

Pokiaľ zamestnávateľ (resp. SZČO) začal podnikať až počas roka 2019, resp. počas roka 2020, ale najneskôr od 1.2.2020, porovnáva sa výška tržieb za aktuálny mesiac roka 2021 a výška tržieb za mesiac február 2020.

Napríklad sa porovnáva výška tržieb za mesiac január 2021 a výška tržieb za mesiac február 2020.

Tento spôsob si nemôže zvoliť zamestnávateľ (resp. SZČO), ktorý začal podnikať už pred rokom 2019 alebo k 1.1.2019, a ani ten, čo začal podnikať po 1.2.2020.

*

4. metóda - ak zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal len časť roka 2019 alebo len v roku 2020, pričom začal podnikať najneskôr k 2.9.2020

Pokiaľ zamestnávateľ (resp. SZČO) začal podnikať až počas roka 2019, resp. počas roka 2020, ale najneskôr od 2.9.2020, porovnáva sa výška tržieb za aktuálny mesiac roka 2021 a výška tržieb za mesiac september 2020.

Napríklad sa porovnáva výška tržieb za mesiac október 2020 a výška tržieb za mesiac september 2020.

Tento spôsob si nemôže zvoliť zamestnávateľ (resp. SZČO), ktorý začal podnikať už pred rokom 2019 alebo k 1.1.2019, a ani ten, čo začal podnikať po 2.9.2020.

*

5. metóda - ak zamestnávateľ (resp. SZČO) začal podnikať po 2.9.2020

Pokiaľ zamestnávateľ (resp. SZČO) začal podnikať až po 2.9.2020, porovnáva sa výška tržieb za aktuálny mesiac roka 2021 a výška tržieb za mesiac december 2020.

Napríklad sa porovnáva výška tržieb za mesiac január 2021 a výška tržieb za mesiac december 2020.

*

Počnúc mesiacom február 2021 platí pre SZČO, ktorá začala vykonávať zárobkovú činnosť po 2.9.2020, že porovnáva výšku tržieb za aktuálny mesiac (roka 2021) a výšku tržieb za mesiac december 2020, január 2021 alebo február 2021, podľa toho, čo je pre ňu výhodnejšie.

Tento spôsob si nemôže zvoliť zamestnávateľ (resp. SZČO), ktorý začal podnikať pred 3.9.2020.

*

Voľba metódy

Zamestnávateľ (resp. SZČO) si môže každý mesiac zvoliť inú metódu porovnávania poklesu tržieb z tých metód, ktoré v zmysle horeuvedeného môže použiť.

Napríklad, ak zamestnávateľ podnikal celý rok 2019, môže si vybrať spomedzi metódy 1. alebo 2.

Alebo ak zamestnávateľ začal v septembri 2019, môže si vybrať spomedzi metódy 1., 3. alebo 4.

Ak začal v januári 2020, môže si vybrať spomedzi metódy 3. alebo 4.

Atď.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.