Webináre: "Finančný príspevok na stravovanie + aktuality v mzdovej učtárni"

Témy: Zákonník práce,zmeny 2021

*

Hlavnou témou webinára je nový finančný príspevok na stravovanie zamestnancov.
 
Pozrieme sa aj na ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021.
 
Hovoriť budeme aj o 3. fáze projektu "Prvá pomoc++" tak, aby ste získali čo najvyššie príspevky ako zamestnávatelia a ako SZČO.
 
Témou bude aj nová dávka "tehotenské" aby ste vedeli podstatu vysvetliť vašim zamestnankyniam.
 
Neprejde pomaly deň bez toho, aby nepriniesol nejaké nové zmeny - reagovať preto budeme aj na ďalšie aktuálne novinky, ktoré medzitým "život prinesie".
 
Na webinári bude dostatočný priestor na zodpovedanie vašich otázok a na konzultácie.
 
Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe. Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate ("čete").
 
Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.
 
*

Trvanie: 9:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

*

Termíny:

26. marec - 15. apríl - 29. apríl - 13. máj - 27. máj 2021

*

Cena pre všetky termíny:

 70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

60 eur + 20% DPH = 72 eur

*

V cene je rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe pdf súboru.

Program:

1. Finančný príspevok na stravovanie a ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021

 • zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, výška finančného príspevku, sociálny fond, postup zamestnávateľa v období po 1. marci 2021, kostra smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výplata finančného príspevku, výplatná páska, oslobodenie od dane a odvodov, daňové výdavky zamestnávateľa, zrážky a exekúcie
 • zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky
 • dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
 • zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca
 • vek 65 rokov ako nový výpovedný dôvod
 • práca detí do skončenia povinnej školskej dochádzky
 • dohody študentov počas prázdnin
 • a ďalšie zmeny v Zákonníku práce

2. Projekt "Prvá pomoc++" - novinky od februára 2021

 • dôležité zmeny pri čerpaní príspevkov za mesiac február 2021 a nasledujúce, zvýšenie príspevkov
 • podmienky, ktoré musí splniť zamestnávateľ
 • na ktorých zamestnancov môže zamestnávateľ čerpať príspevky
 • ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
 • metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021
 • dobrovoľné poistenie a opatrenie č. 2 pre SZČO

3. Tehotenské

 • kto má nárok na tehotenské a odkedy
 • výška tehotenského
 • postup pri vybavovaní tehotenského

4. Aktuálne: Zvýšenie pandemického ošetrovného a nemocenského od 1.4.2021 a ďalšie zmeny v pandemických dávkach

5. Diskusia

 • diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Prihlášky nájdete v našom E-shope: http://www.relia.sk/seminare.aspx
 
*
 
Ukončenie spolupráce s PP Žilina
 
Dovoľte nám oznámiť, že po niekoľkých rokoch kooperácie pri organizovaní seminárov sme od 1.1.2021 ukončili spoluprácu s Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina. Zamestnancom a majiteľovi spoločnosti ďakujeme za úspešnú spoluprácu a želáme veľa úspechov pri organizácii ďalších podujatí a aktivít.
 
Pre vás ako pravidelných návštevníkov seminárov s lektorom Jozefom Mihálom to znamená, že vášho obľúbeného lektora nájdete výlučne pri aktivitách organizovaných jeho spoločnosťou Relia s.r.o. a ďalej spolupracujúcimi spoločnosťami, ktorými sú SOPK, Agentúra Pro, ASUSE, AkadémiaPlus, TopAcademy atď.
 
*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.