Je nárok na príspevok z opatrenia č. 1 (3A) za platené sviatky - napr. za 1.1.2021, 6.1.2021 atď.?

Témy: pandémia,Zákonník práce

*

Sviatok 1. január 2021 pripadol na piatok, 6. január 2021 pripadol na stredu.

Mnohí zamestnávatelia mali počas celého januára 2021 zamestnancov na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa a pýtajú sa, na čo má vlastne zamestnanec nárok za tieto dva sviatočné dni - na mzdu, na náhradu mzdy za sviatok vo výške 100% priemerného zárobku alebo na "pandemickú" náhradu mzdy za prekážky v práci na strane zamestnávateľa vo výške 80% priemerného zárobku?

Ak si zamestnávateľ uplatňuje príspevky "Prvá pomoc+" za január 2021, zahrnie do toho aj tieto dva sviatky?

Odpovede nasledujú v pokračovaní článku.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.